คอทส์โวลด์ การ์เดียนส์ ให้การปกครองดูแลสามระดับเพื่อให้แน่ใจว่าบริการที่เราจัดให้นั้นเหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน

 • ให้การดูแลอย่างเต็มรูปแบบ
 • จัดเตรียมรถรับส่งจากสนามบินและโรงเรียนตามความจำเป็น
 • ตรวจสอบการศึกษาและสังคมของนักเรียนตลอดในแต่ละภาคการเรียน จัดการเข้าร่วม วันพบผู้ปกครอง (Parents' Evenings) หากจำเป็น และติดต่อกับทางโรงเรียน
 • จัดการประชุมแนะนำระหว่างครอบครัวและครอบครัวเจ้าภาพที่เหมาะสม
 • จัดเตรียมรถรับส่งเมื่อเริ่มและสิ้นสุดแต่ละวันหยุดสุดสัปดาห์ (Exeat) ครึ่งเทอม (Half Term) หรือทั้งเทอม (Full Term) หากจำเป็น
 • จัดหลักสูตรวันหยุด
 • ให้การดูแลฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
ติดต่อเรา
Cotswold Guardians - Premier Homestay agency for international students in the UK
 • จัดหาที่พักอาศัยในวันหยุดสุดสัปดาห์ และครึ่งเทอมกับครอบครัวเจ้าภาพที่เหมาะสม
 • ติดต่อทางอีเมล/มือถือกับผู้ปกครองและโรงเรียน
 • จัดเตรียมรถรับส่งเมื่อเริ่มต้นและสิ้นสุดแต่ละวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือครึ่งเทอม หากจำเป็น
 • ให้ความคุ้มครองฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
ติดต่อเรา
 • การปกครองดูแลเบื้องต้นที่ตอบสนองระเบียบข้อบังคับโรงเรียนหอพักของสหราชอาณาจักร
 • ดำเนินการเหมือนนโยบายการประกัน: ในกรณีฉุกเฉิน คอทส์โวลด์ การ์เดียนส์ จะช่วยเหลือบุตรของท่านตามจำเป็น (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
 • เป็นที่นิยมสำหรับนักเรียนที่สามารถเดินทางด้วยตนเองได้ ไม่มีการเดินทางหรือที่พักอาศัยจัดให้สำหรับแพ็คเกจนี้
 • แผนการที่เราช่วย: ความล่าช้าของเที่ยวบิน การหยุดพักการเรียน โรคติดต่อทางสัมผัส
 • ให้ความคุ้มครองฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
ติดต่อเรา