คอทส์โวลด์ การ์เดียนส์ ก่อตั้งโดยแอนนี่ ชาร์ป ในปี 2004 เพื่อช่วยตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของบริการดูแลส่วนบุคคลและระดับมืออาชีพสำหรับนักเรียนนานาชาติที่ศึกษาเล่าเรียนในสหราชอาณาจักร แอนนี่ได้ใช้เวลาหลายปีเป็นเจ้าภาพนักเรียนจากต่างประเทศ และได้ก่อตั้ง คอทส์โวลด์ การ์เดียนส์ หลังจากเกษียณจากงานสอนสามสิบปี วัตถุประสงค์หลักของคอทส์โวลด์ คือการให้ที่พักอาศัยครอบครัวเจ้าภาพที่มีคุณภาพสูงสำหรับนักเรียน

Anne Sharp

ความสุขและสวัสดิภาพของนักเรียนในความดูแลของแอนนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุด จุดมุ่งหมายคือการให้การแนะนำด้านวัฒนธรรมและประเพณีของอังกฤษ รวมถึงโอกาสในการพัฒนาทักษะการสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คอทส์โวลด์ การ์เดียนส์ ตั้งอยู่ในเทศมณฑลกลอสเตอร์ ใจกลางของคอทส์โวลด์ส์ และเชื่อมต่อกับโรงเรียนทั่วทั้งประเทศ

แอนนี่ทำให้แน่ใจว่าครอบครัวเจ้าภาพของ คอทส์โวลด์ การ์เดียนส์ ทุกครอบครัวอุทิศตนในการเลี้ยงดูนักเรียนที่อาศัยอยู่กับพวกเขา และให้สภาพแวดล้อมที่ให้การต้อนรับ ปลอดภัย และเอาใจใส่แก่พวกเขา แอนนี่ได้เยี่ยมเยียนครอบครัวเจ้าภาพทั้งหมดด้วยตนเอง และพวกเขาทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดจากบริการเปิดเผยข้อมูลเพื่อการว่าจ้างบุคคล (DBS)

Cotswold Guardians AEGIS Gold Standard 2024