มีวิธีการเลือกครอบครัวเจ้าภาพอย่างไร

บ้านและครอบครัวทั้งหมดได้รับการตรวจสอบจากคุณ ชาร์ป ด้วยตนเอง และผู้ปกครองทั้งหมดได้รับการตรวจสอบจากตำรวจ เพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามบรรทัดฐานความปลอดภัยของเด็ก (Child Safe Benchmark) และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก ปี 1999 (Protection of Children Act 1999) อีกทั้งยังมีการให้แนวทางที่ชัดเจนและเหมาะสมสำหรับผู้ปกครองเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนมีความปลอดภัย สวัสดิภาพ และความสุข นอกจากนี้ บ้านต้องมีความอบอุ่น และให้การต้อนรับ และจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่สามารถผ่อนคลาย ศึกษาเล่าเรียน และมีโอกาสในการทำกิจกรรมและความสนใจอื่นๆ ได้

คอทส์โวลด์ การ์เดียนส์ จัดเตรียมรถรับส่งไปและกลับจากโรงเรียนหรือไม่

ใช่ เราสามารถจัดเตรียมและจองรถรับส่งได้ รวมถึงการรับและส่งจากสนามบิน และรับและส่งจากโรงเรียน (อาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม) เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีผู้ปกครอง หรือรถแท็กซี่ มารับและส่งนักเรียนที่โรงเรียน ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และครึ่งเทอม โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

คอทส์โวลด์ การ์เดียนส์ จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกของฉันมีความสุขทั้งในและนอกโรงเรียนหรือไม่

เราจะให้การสนับสนุนสำหรับท่านและบุตรของท่านด้วยการสื่อสารที่ใกล้ชิดกับโรงเรียนและเราจะตรวจสอบความก้าวหน้าทางการเรียนและสวัสดิภาพทั่วไป คอทส์โวลด์ การ์เดียนส์ จะรักษาการสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวเจ้าภาพทั้งหมดเพื่อให้การสนับสนุน และแอนนี่จะตรวจสอบด้วยตนเองเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนมีความสุขและมีสวัสดิภาพในความดูแลของคอทส์โวลด์ การ์เดียนส์
Cotswold Guardians

ฉันจะส่งเงินให้ลูกของฉันอย่างปลอดภัยได้อย่างไร

เราสามารถให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ปกครองโดยการช่วยจัดเตรียมบัญชีธนาคารสหราชอาณาจักรเพื่อการโอนเงินที่ง่าย เรายังสามารถตรวจสอบการควบคุมทางการเงินสำหรับบุตรของท่านโดยการจ่ายเงินให้อย่างรวดเร็วจากเงินที่ฝากไว้ในความรับผิดชอบของคอทส์โวลด์ การ์เดียนส์