คอทส์โวลด์ การ์เดียนส์ ดำเนินการในฐานะผู้ปกครองที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายสำหรับนักเรียนของเราทั้งหมด เรากำหนดให้ครอบครัวเจ้าภาพจัดเตรียมบ้านที่ให้ความดูแลและการต้อนรับนักเรียนนานาชาติ ในวันหยุดสุดสัปดาห์และครึ่งเทอม ช่วงเวลาใดๆ ที่ใช้กับครอบครัวเจ้าภาพนั้นจะต้องมีความสุขและให้สภาพแวดล้อมที่มั่นคง มีวัฒนธรรมและการเรียนรู้ ทั้งเชิงภาษาและเชิงสังคม

วิธีการเลือกครอบครัวเจ้าภาพ

ครอบครัวและบ้านทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบด้วยตนเองและต้องเป็นไปตามกฎหมายที่คุ้มครองภายใต้บริการเปิดเผยข้อมูลเพื่อการว่าจ้างบุคคล มีการให้แนวทางที่เหมาะสมและชัดเจนแก่ครอบครัวเจ้าภาพเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนมีความปลอดภัย สวัสดิภาพ และความสุข บ้านต้องมีความอบอุ่น และให้การต้อนรับ และจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่สามารถผ่อนคลาย ศึกษาเล่าเรียน และมีโอกาสในการทำกิจกรรมและความสนใจอื่นๆ ได้

Cotswold Guardians - Premier Homestay agency for international students in the UK
Cotswold Guardians - Premier Homestay agency for international students in the UK

ความรับผิดชอบของครอบครัวเจ้าภาพ

  • จัดเตรียมบ้านที่อบอุ่นและให้การต้อนรับสำหรับนักเรียนและปฏิบัติต่อนักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีที่พักอาศัยสำหรับการพักอาศัยและศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูง
  • ประสานงานกับ คอทส์โวลด์ การ์เดียนส์ เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนมีความสุขและพอใจ
  • เมื่อใดก็ตามที่มีโอกาส สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาเพื่อดำเนินการจัดการกรณีฉุกเฉิน
  • ประสานงานกับ คอทส์โวลด์ การ์เดียนส์ สำหรับการจัดการเดินทาง
  • หากจำเป็น เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง เช่น วันพบผู้ปกครอง เมื่อเป็นไปได้
  • มีใบรับรอง DBS ที่เป็นปัจจุบันสำหรับสมาชิกของครอบครัวทุกคนที่มีอายุเกิน 18 ปี
  • ยอมรับความเป็นส่วนตัว วัฒนธรรม และพื้นหลังทางศาสนา ความเชื่อ และความต้องการเกี่ยวกับอาหารของนักเรียน