หน้าหลัก

คอทส์โวลด์ การ์เดียนส์ (Cotswold Guardians) คือหน่วยงานบริการปกครองดูแลแบบโฮมสเตย์พรีเมียร์ ที่ดูแลนักเรียนนักศึกษานานาชาติในโรงเรียนเอกชนทั่วสหราชอาณาจักร หน่วยงานบริการนี้ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2004 โดยแอนนี่ ชาร์ป (Anne Sharp) เพื่อตอบสนองความต้องการที่เติบโตของบริการดูแลส่วนบุคคลและระดับมืออาชีพสำหรับนักเรียนที่ศึกษาเล่าเรียนในสหราชอาณาจักร แอนนี่ได้ดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนที่เพิ่มขึ้นให้พวกเขารู้สึกว่าเหมือนอยู่บ้านขณะอยู่ในสหราชอาณาจักร

วัตถุประสงค์หลักของฉันคือการต้อนรับนักเรียนสู่ประเทศอังกฤษ และให้การดูแลและความปลอดภัยผ่านทางครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรัก ที่ซึ่งพวกเขาสามารถผ่อนคลายภายในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยของบ้านในอังกฤษ"
     แอนนี่ ชาร์ป เจ้าของคอทส์โวลด์ การ์เดียนส์กล่าว

เมื่อเร็วๆ นี้ คอทส์โวลด์ การ์เดียนส์ ได้รับการรับรองคุณภาพเอจิส (Aegis) อันเป็นผลลัพธ์จากการบริการปกครองดูแลนอกประเทศที่มีมาตรฐานสูงมากของเรา จุดแข็งของเราอยู่ที่การดูแลนักเรียนแต่ละคนโดยมีการวางแผนเป็นอย่างดีด้วยระบบที่มีประสิทธิภาพของเราเพื่อให้เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และครอบครัวเจ้าภาพ และโรงเรียนได้รับการแจ้งข่าวสารเป็นอย่างดีและตระหนักว่ามีความช่วยเหลือให้พร้อมเสมอ

ตามกฎหมายแล้ว นักเรียนนานาชาติทั้งหมดต้องมีผู้ปกครองที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมาย ยกเว้นแต่ว่าทางโรงเรียนจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คอทส์โวลด์ การ์เดียนส์ เป็นผู้ปกครองตามกฎหมายของนักเรียนนานาชาติในความดูแลของหน่วยงานบริการ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าความต้องการในการดูแลของเด็กนักเรียนนั้นได้รับการตอบสนองโดยเจ้าภาพโฮมสเตย์ที่แต่งตั้ง